Měli bychom si navzájem pomáhat, ctít se a respektovat říká Ombudsman pro zdravotně postižené

Jakýkoli problém se dá zvládnout.” Říká Jiří Kotáb, soukromý ombudsman a kandidát na prezidenta 2023. V rozhovoru pro Tvořivou společnost se s námi podělil o svoji vizi a zároveň jaké hodnoty by rád vrátil do společnosti. Tou největší hodnotou je pro něj rodina a je připravený pomáhat všem, kteří se dostali do problémů. „Měli bychom si navzájem pomáhat, ctít se a respektovat. Lidský život je tím nejdůležitějším a je potřeba ho chránit. Vážit si ho. Tvořivá společnost popularizuje nejlepší vlastnosti, kterými je lidskost a humánnost. Naše děti by se té lidskosti měly učit. Tomu, že si máme navzájem pomáhat. Politici dostali šanci, aby pracovali na fungování státu. Dostali možnost, které by si měli vážit. Politik je člověk, jako každý jiný a za svá rozhodnutí nese následky. Být chráněn imunitou je nesmysl. Všichni bychom si spolu měli sednout a nebát se komunikovat. Potom můžeme změnit naprosto vše. Čím více názorů, tím více vhledů. Měli bychom si srovnat priority. Média musí mít kodex lidskosti, podle kterého se řídí, aby neukazovala jen to, co sama chtějí. Pokud všichni potáhneme za jeden provaz, budeme žít mnohem lépe a budeme šťastnější


https://www.youtube.com/watch?v=TJzDVov-BMY