Co je vlastně Víno?

Víno je nápoj získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů nebo hroznového moštu. Na kvalitu hroznů má vliv hned několik faktorů - například daná odrůda vysazená na správné půdě a ve správné oblasti, stáří a kvalita vinic.
Historie Vína
Kdy to všechno začalo?
Staří Egypťané věřili, že víno je darem boha Ozirise, syna boha nebes a země, který byl vítězem nad smrtí, a který se zrodil ze svého popela. Stejně jako se každý rok znovu zrodí hrozny révového keře, který se zdál být mrtvým. Egyptské vinohradnictví dosáhlo největší rozkvět v letech 2700 až 2400 před n.l. a už v té době znali více odrůd révy. O vyspělosti vinařství a vinohradnictví v Egyptě se zachovalo mnoho dokladů. Našli se džbány z pálené hlíny, na kterých je uveden ročník vína, jeho kvalita, původ, a dokonce i vedoucí vinice! V té době se víno považovalo za jednu ze základních životních potřeb. Pěstování révy a pití vína bylo i součástí řecké kultury. Za zakladatele vinařství byl považován bůh vína Dionýz, o kterém vzniklo mnoho pověstí.