Ombudsman 

 Hájíme zájmy všech zdravotně postižených

Poskytujeme komplexní poradenství a konzultace v sociální oblasti pro osoby zdravotně postižené. Vždy dodáme potřebné množství informací, díky kterým se budete lépe orientovat ve své situaci. 

Nejdůležitějších činností Ombudsmana bude obhajoba zájmů osob s celým spektrem zdravotně postižených , bez jakéhokoliv škatulkování do různých skupin. Svou aktivitu bude směřovat směrem ke zlepšení životních podmínek všech zdravotně postižených osob.

Ombudsman Bude poskytovat komplexní poradenství a konzultace v sociální oblasti pro osoby zdravotně postižené. Vždy dodá potřebné množství informací, díky kterým se budete lépe orientovat ve své situaci. Ombudsman bude prověřovat postupy úřadů, revizních lékařů, posudkových lékařů a dalších. Ombudsman bude při spolupráci s MPSV inicializovat jednání k příspěvkům pro zdravotně postižené. Ombudsman bude komunikovat jak z MPSV tak i z Radou zdravotně postižených. Ombudsman bude pracovat na pozměňovacích návrzích nevyhovujících předpisů, které zpracovává a odborně připravuje pro poslance Parlamentu ČR.